Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ ve Gizlilik SÖZLEŞMESİ
Bu sayfaya erişim ve bu sayfayı kullanımınız ile, bu sayfa aracılığı ile yaptığınız tüm alışverişler, aşağıdaki kayıt ve şartlar ile tüm uygulanabilir kanunlara konu teşkil eder. Bu kayıt ve şartlar önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir.

ALICI
Adı/Soyadı varsa ünvanı, adresi, telefonu ve e-posta bilgileri, www.XR.com.tr adresinde üyelik sırasında verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.XR.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.XR.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

SÖZLEŞME TARİHİ:
Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

MAL/HİZMETiN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Ürün , Alıcının faturalama ekranında “Teslimat” kısmında belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti, siparişinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde kargoya teslim eder ve iş akışının gerektirmesi halinde ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Alıcının ürünü geri teslimatı veya sipariş iptali kargoya verilmiş yada verilmemiş olsun iadesi Kabul Edilemez. Xr ayrıca kullanıcıda doğabilecek herhangi bir zarardan hiçbir sorumluluk kabul etmez.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı bu hususu açıkça belirtmekle yükümlü olup teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturanın tarihinde www.XR.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücreti ile bilcümle zararlarını Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI
Bu sayfaya dahil edilen tüm özgün içerik, yazılı metin, grafikler, logolar, buton ikonları, görüntüler ve yazılım gibi, XR veya tedarikçilere ait olup Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası telif hakları yasaları ile korunmaktadır. Bu sayfadaki içeriğin ve yazılımın sadece alışveriş kaynağı olarak kullanılmasına izin verilir, başka hiçbir sebeple kullanılamaz. Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla “XR VERİ TABANI”, ” XR ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “XR”ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “XR’a ait ve/veya “XR” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcılar, “XR” hizmetlerini, “XR” bilgilerini ve “XR”ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının XR’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, “XR” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “XR”ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
“XR”; “XR” hizmetleri, “XR” bilgileri, “XR” telif haklarına tabi çalışmaları, “XR” ticari markaları, “XR” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
www.XR.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı XR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

SAYFANIN İÇERİĞİ
XR ve onun yan kuruluşları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz olmaya çalışırlar. Ancak, XR bu sayfanın içeriğinin doğru, tamamlanmış, güvenilir, geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Listelenen fiyatın yanlış olması gibi bir hata yapıldığı durumda, sipariş XR’ye ulaştığında doğru fiyat veya ürün bilgisi müşteriye bilgilendirmeye çalışılacaktır. Eğer ürün bilgisi veya gerçek fiyat sayfada listelenen ürün bilgisi ve fiyatından farklı ise müşteri hiçbir yükümlülüğe gerek kalmaksızın siparişini iptal edebilir.

SİPARİŞ ONAYI
Sipariş onay e-postasında yer alan bilgiler stok dahilinde olduğunun ya da sayfada, veya herhangi bir katalogda veya diğer reklamlarda ilan edilen fiyat veya şartlarla herhangi başka bir şekilde mevcut olduğunun onayını teşkil etmez. XR önceden haber vermeksizin herhangi bir ürünün sipariş miktarını sınırlama ve/veya herhangi bir müşteriye hizmet vermekten imtina etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir siparişin onayından önce verilen bilgilerin doğrulanması zorunlu tutulabilir.

GARANTİLERİN (TEMİNATLARIN) İTİRAZI VE HÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRI
Bu sayfa XR tarafından “as is” ve “as available” temelinde sağlanmıştır. XR bu sayfanın işleyişi ile veya sayfaya dahil olan bilgi, içerik, materyal veya ürünler ile ilgili hiçbir sarih veya zımni gösterim veya garantiler yapmamıştır. Bu sayfayı kullanımınızın yalnız kendi riskinizde olduğunu açıkça kabul edersiniz.
Uygulanabilen kanunların müsaade ettiği en geniş kapsama göre XR zımni ortalama kalite garantilerini ve “belirli bir amaç için uygunluk dahil ama sınırlı olmamak üzere sarih veya zımni tüm garantileri reddetmektedir.XR bu sayfanın kullanımı sonucu ortaya çıkan, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezayı gerektirici ve fiilin sonucu ortaya çıkan ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmüne bağlanan zararlar dahil ama sınırlı olmamak üzere, bu kayıt ve şartlarda özellikle öngörülmüş olanlar hariç herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
XR ayrıca hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu sayfaya giriş, kullanım, tarama ve herhangi bir materyal, veri, metin, görüntü, video veya işitsel yükleme yapıldığında bilgisayar teçhizatınıza veya diğer mülklere gelen herhangi bir zarardan veya virüs bulaşmasından sorumlu tutulamaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI – SİZE TAAHHÜDÜMÜZ
XR.com.tr hangi kişisel bilgileri topluyor?

Size hizmetimiz bir bölümü olarak, web sitemizden bize naklettiğiniz ve internet tarayıcınızdan bize gelen tüm bilgileri alıyor ve saklıyoruz. Topladığımız kesin bilgiler kullanıcıdan kullanıcıya değişmekle birlikte, bu bilgiler isminiz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sayfamıza ulaşmak için kullandığınız IP (internet protokolü) adresleriniz, bu sayfa için kullanıcı adınız ve şifreniz, teslimat ve fatura adresiniz, web tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz, sizi sayfamıza aktaran web adresleri ve alışveriş geçmişiniz gibi bilgileri saklıyoruz

Birçok web sayfası gibi, biz de çerezler denen harfler ve numaraların birleşmesinden oluşan internet sunucularından internet tarayıcılarına verilen ve internet tarayıcısının her yeni sayfa açıldığında internet sunucusuna geri gönderdiği ve sayfayı ziyaret eden kullanıcının tanınmasına yarayan çerezler kullanıyoruz. Bizim sayfamızdan bu çerezleri almak istemezseniz, tarayıcınızı onları reddetmek üzere ayarlayabileceğiniz gibi internet sayfalarını anonim olarak gezmenizi sağlayacak başka bir araç da kullanabilirsiniz.

3-D ÖDEME
3D Secure, online alışverişinizin güvenliği için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş güvenli ödeme sistemidir. Bu uygulama Visa kredi kartları için “Verified by VISA”, Mastercard kredi kartı için ise “SecureCode” olarak adlandırılır. Bu yöntem ile yapılan alışverişlerde kart sahibi, yapılan alışverişi kendisine verilen özel bir kod ile onaylaması gerekir.
Ödemenin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından girilen bilgiler ( Örnek: Kredi kartı numarası, güvenlik numarası, 3D şifresi vs. ) firmamız tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, SSL tabanlı kodlama ile şifrelenmiş olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır.

TSL 1.0 VE SSL 3.0 256 BİT
Aktarım katmanı güvenliği (TLS), eski Güvenli Yuva Katmanı (SSL) denilen, açık ağlar üzerinden iletişim, internet gibi gizlilik ve veri bütünlüğünü destekleyen bir şifreleme protokolüdür. Bu sayede, ödeme bilgileriniz güvenli ve eksiksiz bir şekilde şifrelenerek ilgili bankaya iletilir. Alışverişinizin başından son anına kadar isim, soy isim, kredi kartı numarası gibi girmiş olduğunuz tüm bilgilerinizin güvenliği sağlanmış olur.

XR TOPLADIĞI KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYOR?
Daha önce belirtildiği gibi, izin verdiğiniz ölçüde topladığımız bilgilerin büyük bir çoğunluğunu sizlere hizmet sağlamak amacıyla saklıyoruz. Örneğin, bizden satın aldığınız ürünleri yollamak amacıyla sevkiyat adresinizi saklıyoruz. Buna ek olarak, hizmetimizi iyileştirmek ve korumak veya pazarlama faaliyetleri için hizmet kullanımı ile ilgili edindiğimiz verileri toplayabiliriz. Ancak, belirtilen kullanımlar herhangi bir kişisel teşhis edilebilir bilgilerinizi açığa çıkarmayacaktır.
En güncel alışveriş fırsatlarını sunma çabasıyla, XR ürünleri, hizmeti ve etkinlikleri ile ilgili haberleri ulaştırmak için sizinle temasa geçebiliriz. Bu e-postaları almak istemezseniz, lütfen musteri. info@XR.com.tr adresinden bize ulaşın veya sadece XR tarafından aldığınız herhangi bir e-postadaki link aracılığıyla abonelikten çıkabilirsiniz.
Genel olarak, kanunen size ait hiçbir kimlik bilgilerinizi (e-posta adresiniz dahil) bir başka şirkete (iş ailemiz ve yan kuruluşlarımız hariç) vermeyiz.